Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Akty prawne

Dyrektywy, rozporządzenia i wytyczne

Dyrektywy, rozporządzenia i wytyczne

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - 2016/679

Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych

Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych

Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego

Opinia na temat przetwarzania danych w miejscu pracy

Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar

Wytyczne dotyczące zgody na mocy RODO

Wystyczne dotyczące zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych na mocy RODO

Wytyczne dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowania dla celów RODO

Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy RODO

Wytyczne dotyczące art. 49 RODO

Krajowe
Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące ochrony danych osobowych

Dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące ochrony danych osobowych

 

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.).

Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm).

Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)