Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie monitoringu wizyjnego:

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@uj.edu.pl. 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • zapewnienia ochrony mienia na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu jest różny dla poszczególnych budynków UJ, ale nie przekracza 3 miesięcy.  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem dadn@uj.edu.pl ,tel. 12 663 38 20 lub w przypadku Kampusu UJ: sekretariat-dak@uj.edu.pl, tel. 12 664 67 30,

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem:

 dadn@uj.edu.pl ,tel. 12 663 38 20 lub w przypadku Kampusu UJ: sekretariat-dak@uj.edu.pl, tel. 12 664 67 30.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zachęcam do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 maja 2019 roku w sprawie: Regulaminu monitoringu wizyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.