Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RODO – rewolucja czy ewolucja

Na łamach cyklicznie udostępnianej w formie newslettera publikacji „RODO – rewolucja czy ewolucja…?” będziemy przybliżać Państwu zagadnienia z zakresu administrowania danymi osobowymi, bezpieczeństwa ich przetwarzania i ochrony tak, by 25 maja 2018 r. nowe zasady ochrony danych osobowych nie budziły żadnych wątpliwości. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

W niniejszej publikacji zostaną omówione podstawowe zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
więcej o Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych

Administrator Danych

W niniejszej publikacji zostaną omówione podstawowe zadania i obowiązki Administratora Danych.
więcej o Administrator Danych
Zgłaszanie przez Administratora Danych naruszenia ochrony danych osobowych

Zgłaszanie przez Administratora Danych naruszenia ochrony danych osobowych

Art. 33 RODO nakłada na Administratora Danych obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes Urzędu”; nazwa polskiego organu nadzorczego została określona w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych).
więcej o Zgłaszanie przez Administratora Danych naruszenia ochrony danych osobowych
Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania w Uniwersytecie Jagiellońskim

Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania w Uniwersytecie Jagiellońskim

W niniejszej publikacji zostaną omówione sposoby zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym i poza nim oraz miejsca przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie.
więcej o Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania w Uniwersytecie Jagiellońskim
Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

Zgoda osoby, której dane są przetwarzane w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest jednąz podstaw przetwarzania danych osobowych.
więcej o Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych