Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RODO – rewolucja czy ewolucja

Na łamach cyklicznie udostępnianej w formie newslettera publikacji „RODO – rewolucja czy ewolucja…?” będziemy przybliżać Państwu zagadnienia z zakresu administrowania danymi osobowymi, bezpieczeństwa ich przetwarzania i ochrony tak, by 25 maja 2018 r. nowe zasady ochrony danych osobowych nie budziły żadnych wątpliwości. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inspektor Ochrony Danych

W niniejszej publikacji zostaną omówione podstawowe zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
więcej o Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych

W niniejszej publikacji zostaną omówione podstawowe zadania i obowiązki Administratora Danych.
więcej o Administrator Danych

Zgłaszanie przez Administratora Danych naruszenia ochrony danych osobowych

Art. 33 RODO nakłada na Administratora Danych obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes Urzędu”; nazwa polskiego organu nadzorczego została określona w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych).
więcej o Zgłaszanie przez Administratora Danych naruszenia ochrony danych osobowych

Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania w Uniwersytecie Jagiellońskim

W niniejszej publikacji zostaną omówione sposoby zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym i poza nim oraz miejsca przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie.
więcej o Metody zabezpieczeń danych osobowych oraz miejsca ich przetwarzania w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

Zgoda osoby, której dane są przetwarzane w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest jednąz podstaw przetwarzania danych osobowych.
więcej o Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych