Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Za naruszenie (incydent) ochrony danych osobowych uznaje się przypadki:

  1. naruszenia zabezpieczenia systemu teleinformatycznego, 
  2. naruszenia zawartości zbioru danych w systemie informatycznym i poza nim (dokumenty w wersji papierowej)
  3. nieautoryzowanego dostęp do danych, 
  4. nieautoryzowanych modyfikacji lub zniszczenia danych, 
  5. udostępnienia danych nieupoważnionym podmiotom, 
  6. nielegalnego ujawnienie danych, 
  7. pozyskiwania danych z nielegalnych źródeł. 

Każda osoba biorąca udział w przetwarzaniu danych osobowych w UJ, która stwierdzi naruszenie (incydent) ochrony danych osobowych, zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Specjalisty ds. ochrony danych/ Zastępcy Specjalisty ds. ochrony danych oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD), a następnie bezpośredniego przełożonego np. kierownika, dyrektora jednostki.


Web Form Web Form

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
Imię powinno zawierać minimum 2 znaki, maksymalnie 64
To pole jest wymagane.
Nazwisko powinno zawierać minimum 2 znaki, maksymalnie 64
To pole jest wymagane.
Nieprawidłowy adres email (proszę upewnić się co do występowania znaku @ z poprawną domeną oraz braku spacji w adresie)
To pole jest wymagane.
Proszę podać datę w formacie RRRR-MM-DD ( Przykład: 2018-05-10) - bez spacji!
To pole jest wymagane.
Opis powinien zawierać minimum 2 znaki, maksymalnie 900
To pole jest wymagane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia naruszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia naruszenia. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres realizacji zgłoszenia naruszenia. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres e-mail: iod@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w biurze Inspektora Ochrony Danych przy ul. Gołębiej 24, pokój nr 31. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia naruszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA