Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Za naruszenie (incydent) ochrony danych osobowych uznaje się przypadki:

  1. naruszenia zabezpieczenia systemu teleinformatycznego, 
  2. naruszenia zawartości zbioru danych w systemie informatycznym i poza nim (dokumenty w wersji papierowej)
  3. nieautoryzowanego dostęp do danych, 
  4. nieautoryzowanych modyfikacji lub zniszczenia danych, 
  5. udostępnienia danych nieupoważnionym podmiotom, 
  6. nielegalnego ujawnienie danych, 
  7. pozyskiwania danych z nielegalnych źródeł. 

Każda osoba biorąca udział w przetwarzaniu danych osobowych w UJ, która stwierdzi naruszenie (incydent) ochrony danych osobowych, zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Specjalisty ds. ochrony danych/ Zastępcy Specjalisty ds. ochrony danych oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD), a następnie bezpośredniego przełożonego np. kierownika, dyrektora jednostki.


Web Form Web Form

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
Imię powinno zawierać minimum 2 znaki, maksymalnie 64
To pole jest wymagane.
Nazwisko powinno zawierać minimum 2 znaki, maksymalnie 64
To pole jest wymagane.
Nieprawidłowy adres email (proszę upewnić się co do występowania znaku @ z poprawną domeną oraz braku spacji w adresie)
To pole jest wymagane.
Proszę podać datę w formacie RRRR-MM-DD ( Przykład: 2018-05-10) - bez spacji!
To pole jest wymagane.
Opis powinien zawierać minimum 2 znaki, maksymalnie 900
To pole jest wymagane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia naruszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia naruszenia. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres realizacji zgłoszenia naruszenia. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres e-mail: iod@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w biurze Inspektora Ochrony Danych przy ul. Gołębiej 24, pokój nr 31. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia naruszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zgoda jest wymagana
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA