Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie Inspektorów Ochrony Danych uczelni medycznych w UODO

Spotkanie Inspektorów Ochrony Danych uczelni medycznych w UODO

W dniu 29 października 2019 r w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące Kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w uczelniach medycznych.

 

 

W dniu 29 października 2019 r odbyło się spotkanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych  w Warszawie dotyczące Kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w uczelniach medycznych. Ze strony uczelni wyższych w spotkaniu uczestniczyli inspektorzy ochrony danych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W trakcie spotkania dyskutowano między innymi nad zagadnieniami związanymi z przekazywaniem przez uczelnie danych studentów do podmiotów, w których będą odbywać praktyki; jak prawidłowo dokonywać oceny skutków dla ochrony danych osobowych w przypadku badań naukowych, w których przetwarzane są dane szczególnych kategorii; o pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych w badaniach naukowych.  Został również poruszony temat związany ze statusem IOD w uczelniach oraz zakresem obowiązków IOD, który w praktyce  odbiega znacznie od zakresu wskazanego w RODO. Projekt Kodeksu zostanie uzupełniony o poczynione ustalenia i po ostatecznej akceptacji wszystkich podmiotów zrzeszonych w KRAUM przekazany do zaopiniowania osobom, których dane dotyczą oraz do akceptacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polecamy również
Zmiany w organizacji pracy biura Inspektora Ochrony Danych
Pierwsza administracyjna kara pieniężna nałożona na podmiot publiczny
Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców.
Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych